७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi Online Maharashtra

7/12 utara information in marathi online maharashtra भारतात कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अनेक प्रकारची कागदपत्रे आवश्यक असतात, जेणेकरून हे सुनिश्चित केले जाऊ शकते की खरेदी केलेल्या मालमत्तेवर कोणताही दावा किंवा कोणताही प्रकारचा त्यावर खटला चालू नाही.

परंतु इतर आवश्यक दस्तऐवजांप्रमाणेच 7/12 उतारा हे देखील मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आवश्यक असणारे आणखी एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. जर एखादी व्यक्ती भूखंडांमध्ये गुंतवणूक करत असेल तर या दस्तऐवजाची खूप आवश्यकता असते.

PFMS म्हणजे काय?

७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi
७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi

7/12 उतारा म्हणजे काय? 7/12 Utara Information in Marathi Online Maharashtra

हे विविध प्रकारच्या माहितीने परिपूर्ण असे कागदपत्र असते ज्यामध्ये संबंधीत भूमीचा तपशील जसे की सर्वेक्षण क्रमांक, क्षेत्र, तारीख आणि त्या भूमीच्या विद्यमान मालकाचा तपशील असतो.

यामध्ये दोन फॉर्म्स असतात. फॉर्म 7 मध्ये संबंधित जमीन मालकाची माहिती आणि अधिकारांचा उल्लेख असतो. तर फॉर्म 12 मध्ये जमीन व तिच्या वापराविषयी माहिती असते.

महाराष्ट्रात, 7/12 Extract या दस्तऐवजाला स्थानिक भाषेत ‘सात-बारा-उतारा’ ७/१२ उतारा असे म्हटले जाते. या दस्तऐवजाची नोंद राज्यातील महसूल विभागाकडून कर वसुलीसाठी केली जाते.

या ७/१२ उतारा दस्तऐवजाचे वाटप तहसीलदार किंवा संबंधित जमीन प्राधिकरणाद्वारे केले जाते.अधिकृत फी ची रक्कम भरून किंवा माहिती कायद्यांतर्गत अर्ज दाखल करून ग्राहकाला या दस्तऐवजाची प्रत मिळवता येते.

7/12 उतारा का महत्त्वाचा मानला जातो? why 7/12 extract is important in marathi

जमिनीला कायदेशीर दर्जा प्राप्त होण्यासाठी 7/12 उतारा हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे. कोणत्याही जमीनीची पूर्व माहिती शोधण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो.

जुने वाद, खटले, कायदेशीर आदेश, जे जमिनीच्या मालकी हक्कांवर किंवा कायदेशीर दर्जावर परिणाम करू शकतात, ही सर्व माहिती या दस्तऐवजात आढळत असते.

या व्यतिरिक्त, 7/12 उताऱ्यामध्ये भूतकाळात घडलेल्या जमिनीवरील क्रियांचा अहवाल देखील असतो. त्या जमिनीची ओळख व जमिनीच्या स्थानासंबंधीची माहितीही त्यात लिहिलेली असते.

शेतजमिनीचा ७ १२ उतारा असेल तर त्यामध्ये शेवटच्या वेळी जमिनीवर किती पीक घेतले गेले याची देखील नोंद असते.

7 12 Utara Information in Marathi
७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi

ऑनलाईन सातबारा कसा मिळवायचा? how to find 7/12 utara online

७/१२ उतारा हा दस्तऐवज ग्रामीण आणि निम-ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कृषि आणि बिगर शेती कर्ज देण्याकरिता जमीन मालकांना ओळखण्यासाठी वापरला जातो. हा फॉर्म आता ऑनलाईनही उपलब्ध आहे.

ज्या ठिकाणी जमीन आहे त्या ठिकाणच्या तहसीलदार कार्यालयातून हा सात बारा उतारा मिळवला जाऊ शकतो. हा उतारा विशिष्ट कालावधीसाठी घेतला जातो. परंतु खाली दिलेल्या काही स्टेप्स फॉलो करून आपण 7/12 Extract दस्तऐवज ऑनलाइन देखील मिळवू शकतो.

१. महाराष्ट्र शासनाच्या bhulekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.

२. वेबसाइटवर दिलेल्या यादीमधुन आपला विभाग, जिल्हा, तालुका व गाव यांची निवड करा.

३. त्यानंतर मालमत्तेचा सर्वे क्रमांक किंवा गट क्रमांक, जमिनीच्या मालकाचे पहिले नाव, मधले नाव किंवा जमिनीच्या मालकाचे आडनाव किंवा पूर्ण नाव निवडावे लागते.

7/12 utara information in marathi online maharashtra
७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi

४. त्यानंतर शोधा या बटणावर क्लिक करून आपण आपल्या जमिनीचा सात बारा उतारा ऑनलाईन मिळवू शकता.

Tags : ७/१२ उतारा, ७ १२ उतारा म्हणजे काय ऑनलाईन महाराष्ट्र, 7/12 utara information in marathi, 7 12 utara mhanje kay, 7 12 extract information in marathi, 7 12 utara online maharashtra

2 thoughts on “७ १२ उतारा माहिती ऑनलाईन माहिती 7/12 Utara Information in Marathi Online Maharashtra”

Leave a Comment