Myth म्हणजे काय? What is Myth Meaning in Marathi

Myth म्हणजे काय? What is Myth Meaning in Marathi हल्ली आपण Myth हा शब्द वारंवार कुठेना कुठे कोणाकडून तरी ऐकत असतो. मग ते Social Media वरील Posts किंवा comments असो किंवा एखाद्या Youtube Video मधील एखादी ओळ असो अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपणाला Myth ह्या शब्दाचा हल्ली सर्रास वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.

अमुक अमुक गोष्ट खरी नसून एक Myth आहे.” हे आणि यां सारख्या अनेक वाक्यांत आपण इंग्रजी भाषेतील Myth हा शब्द ऐकत असतो. मुळात या Mythशब्दाचा अर्थ काय आहे? आपणाला माहित आहे का? जर आपणाला माहित नसेल तर या लेखात आपणाला माहिती होऊन जाईल.

Myth Meaning in Marathi
Myth Meaning in Marathi

Myth म्हणजे काय? What is Myth Meaning in Marathi

मिथ हा इंग्रजी शब्द ‘मिथ’चा समानार्थी शब्द आहे. पौराणिक कथांमध्ये काल्पनिक कथा असतात ज्यात विश्व, निसर्ग आणि मानवी वर्तन आणि जीवनाशी संबंधित प्रश्नांच्या माणसाच्या उत्तरांशी संबंधित असतात. पौराणिक कथा दोन प्रकारच्या असतात – निसर्गाशी संबंधित आणि बाह्य स्थलीय.

  • Myth Meaning in Marathi : पुराणकथा, दतंकथा इत्यादी.
  • Myth Meaning in Hindi : कल्पना, दंतकथा इत्यादि।
  • Myth Meaning in English : a story from past times, especially one about gods and men of courage.

उदाहरणार्थ :

Myth या शब्दाचे काही उदाहरणे Examples of Myth in sentence खालील प्रमाणे आहेत.

  • English : I don’t believe the Myth I’ve heard about this forest.
  • मराठी : मी या जंगलाबद्दल ऐकलेल्या दंतकथांवर विश्वास ठेवत नाही.

समानार्थी शब्द :

Legend या शब्दाचे काही समानार्थी शब्द Synonyms of Myth खालील प्रमाणे आहेत.

  • Legend – दंतकथा
  • Icon – प्रतिक

विरुद्धार्थी शब्द :

Myth या शब्दाचे काही विरुद्धार्थी शब्द Antonyms of Myth खालील प्रमाणे आहेत.

  • Truth – सत्यकथा
  • Ordinary – सामान्य

What is Horny Meaning In Marathi

या लेखात, आपणाला माहित झाले आहे की Mythic किंवा Myth म्हणजे काय? Myth meaning in marathi, तसेच Mythical चा मराठी अर्थ what is meaning of Myth in marathi, तसेच आपण हा शब्द कोणासाठी व कधी वापरू शकतो?

आशा आहे की आपणाला या लेखातून हवी ती सर्व योग्य माहिती मिळाली असावी आणि जर आपणाला लेख आवडला असेल तर तो आपल्या मित्रांसोबत सोबत नक्की शेअर करा जेणेकरून त्यांना देखील Myth meaning in marathi चा योग्य अर्थ समजेल.

Leave a Comment