100+ श्री स्वामी समर्थ स्टेटस – Shree Swami Samarth Quotes in Marathi – Photo Status

श्री स्वामी समर्थ – Shree Swami Samarth Quotes in Marathi – Photo Status – श्री दत्तात्रयांचे तिसरे अवतार म्हणून अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ मानले जातात. आपणाला आयुष्यात काही मिळवायचे असेल तर ती फक्त स्वामीकृपाच! दुसरं काहीही नको ही एकच भावना अंत:करणात खोलवर रुजवावी. कारण तीच एकमेव शाश्वत सुखाच्या विसाव्याची जागा आहे. बाकी सर्व अशाश्वत असतं आणि म्हणूनच दु:खदायकही असतं.

यासाठी स्वामी मला फक्त तुम्ही हवे आहात अशी तळमळ जीवला लागली तरच स्वामींच्या अस्तित्वाची प्रचीती येत असते आणि मग सुख-दु:खासारख्या क्षुल्लक गोष्टींची बाधा स्वामी आपल्याला होऊच देत नाहीत. कारण स्वामी माउली म्हणजे साक्षात दत्तमूर्ती! दाय म्हणजे देणारा-सर्व काही आपल्या भक्तावर प्रेमाने लुटवणारा कृपासिंधूच आहे तो! फक्त आपली अढळ निष्ठा आणि अनन्य प्रेम हवे माउलीवर!

या Page वरती आपणाला श्री स्वामी समर्थांचे स्टेटस आणि त्यांची शिकवण देणाऱ्या काही चारोळ्या मिळतील. तसेच आपल्या WhatsApp Status, Facebook Status आणि Sharechat तसेच Instagram Caption वर post करण्यासाठी आपणाला Shree Swami Samarth Quotes in Marathi, तसेच Shree Swami Samarth Status in Marathi हे देखील मिळतील.

Shree Swami Samarth Quotes in Marathi

श्री स्वामी समर्थ – Shree Swami Samarth Quotes in Marathi

भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे
जो असे कारण सर्व सृष्टीशी अकारणे जो लावी भक्तीसी
भुलवी मनाच्या दंभ युक्तीसी असा अविनाशी स्वामी माझा
जीवनाच्या बँकेत पुण्याचा बॅलेन्स पुरेसा असेल
तर सुखाचा चेक कधीच बाऊन्स होणार नाही
श्री स्वामी समर्थ

हे देखील वाचा : श्री महालक्ष्मी आरती लिरिक्स

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी
खूप अडचणी आहेत जीवनात
परंतु त्यांना समोर जाण्याची शक्ती फक्त स्वामींमुळे येते
गरिबाला केलेले दान आणि
सद्गुरू स्वामींचे मुखात घेतलेले नाव कधी वाया जात नाही
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
देवाला हे कधीच सांगू नका
की तुमच्या अडचणी किती मोठ्या आहेत
ते अडचणींना सांगी की
तुमचा देव किती मोठा आहे
स्वामी समर्थ 
जाणीव ठेव शुद्ध मनासी काय व्यर्थ बरळतो
कशाची असो भूक त्यासी? तू पुढे काय ठेवितो
विश्वास ठेव जिथे संपते मर्यादा तुझी
तिथून साथ देतो मी

Shree Swami Samarth Quotes in Marathi

तू कर मत फिक्र, जो हुआ नही
मैं करूंगा वो जो तूने सोचाही नहीं
श्री स्वामी समर्थ
ऐहिक जीवनाचे नश्वर स्वरूप जाणावे
निष्काम कर्म करावे
श्री स्वामी समर्थ 
मोठा अधिकार, संपत्ती यांचा चिरकाल भरवसा मानू नये
श्री स्वामी समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
संकटं तुमच्यातली शक्ती आणि जिद्ध
पाहण्यासाठीच येत असतात
श्री स्वामी समर्थ
फक्त तू कोणाला फसवू नकोस
मी आहे तुझ्या पाठीशी तुझी फसवणूक होऊ देणार नाही
उगाची भितोसी भय हे पळू दे
जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे
जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा
श्री स्वामी समर्थ

Shree Swami Samarth Quotes in Marathi

अडचणी आयुष्यात नव्हे तर मनात असतात
ज्या दिवशी मनावर विजय मिळवाल
त्या दिवशी आपोआप मार्ग निघेल
श्री स्वामी समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ
संकटांना कधी कंटाळायचं नसतं त्यांना सामोरं जायचं असतं
Shree Swami Samarth
तू कर्म करत जा, फळाची अपेक्षा न करता
अरे कर्म करणे हे तुझे कर्तव्य आहे
आणि तुझ्या कर्माला योग्य ते फळ देणे
ही माझी जबाबदारी आहे
स्वामी समर्थ 
माझ्या नामावर प्रेम करणे म्हणजे माझ्यावर प्रेम करणे होय
स्वामी समर्थ 
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
जर माझे नाव तुझ्या ओठाशी आहे
तर घाबरतो कशाला मी सदैव तुझ्या पाठिशी आहे
श्री स्वामी समर्थ
जो नुसता नामात राहीन त्याला मी अखेरपर्यंत सांभाळेन
श्री स्वामी समर्थ
उगाची भितोसी भय हे पळू दे
जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे
जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा

श्री स्वामी समर्थ स्टेटस मराठी

जिथे नाम आहे तिथे मी आहे
Swaami
नामानेच मन अंतरंगात प्रवेश करून स्थिर बनते
नामाने काळजी वाटणे नाहीसे होते
मग तळमळही आपोआप जाते
श्री स्वामी समर्थ
शुद्ध अंतःकरण ठेऊन नाम घेतले
तर भगवंताच्या कृपेचा अनुभव येईल
नामानेच अंतरंग शुद्ध बनते
Shree Swami Samarth
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
मनामध्ये श्रद्धा आणि विश्वास असेल
तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही
जी झुंझ तू खेळतो आहेस मनासी
त्यात तुला मार्ग दाखवत असणार मी
भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे
श्री स्वामी समर्थ
ध्येय साध्य करणे कितीही कठीण असो
पण जर आत्मविश्वास असेल तर अशक्य असे काहीच नाही
श्री स्वामी समर्थ

Shree Swami Samarth Status in Marathi

प्राण गेला तरीही दुस-या जीवाची हिंसा करू नये
Shree Swami Samarth
कोणी नावे ठेवली तर थांबायचं नसतं
आपण आपलं चांगलं काम करायचं असतं
श्री स्वामी समर्थ
तुझ्या अंतरात्म्यामध्ये आहे मी, तुला हरू देणार नाही
या कलियुगात तुला एकटे होऊ देणार नाही
श्री स्वामी समर्थ
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
वाईट वेळेत साथ सोडलेल्या लोकांकडे लक्ष देऊ नका
पण ज्यांनी वाईट वेळेत साथ देऊन चांगली वेळ आणून दिली
त्यांचे मोल कधी विसरू नका
Shree Swami Samarth
फक्त स्वतःचा विचार करणारे लोक
फार थोड्या काळासाठी प्रगती करतात
पण जे सगळ्यांचा विचार करतात
त्यांची प्रगती कायम होत राहते
श्री स्वामी समर्थ
सुख इतकेच द्या जेणेकरून अहंकार येणार नाही
आणि दुःख इतकेच द्या
की देवावरील आस्था उडू नये
Shree Swami Samartha
जी झुंज तू खेळत आहेस मनाशी
त्यात तुला मार्ग दाखवत राहणार आहे मी
भिऊ नकोस मी तुझा पाठिशी आहे
श्री स्वामी समर्थ
असं म्हणतात की
काळजी करणारी माणसं मिळायला भाग्य लागतं
पण अशी माणसं आपल्याला मिळाली आहेत
हे समजायला जास्त भाग्य लागतं
दगडातून मूर्ती बनण्यासाठी
दगडाला टाकीचे घाव सोसावे लागतात
तसेच आपल्यातील मानवी मूर्ती बनण्यासाठी
आपल्यालाही परिस्थितीचे घाव सोसावे लागतात
Shri Swami Samarth
तुमची खरीखुरी श्रद्धा योग्य ठिकाणी असेल
तर पाषाणालाही देवत्व येते
श्री स्वामी समर्थ
उपवास हा नेहमी अन्नाचाच का करावा?
कधी कधी वाईट विचारांचाही करावा
कधीतरी उपवास अहंकाराचा करावा
कधी उपवास मीपणाचाही करावा
श्री स्वामी समर्थ
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
कोणाचीही त्याच्या सध्याच्या परिस्थितीवरन खिल्ली उडवू नये
कारण काळ इतका सामर्थ्यशाली आहे की
तो एका सामान्य कोळशालाही हळूहळू हिरा बनवतो
श्री स्वामी समर्थ
विचारांवर लक्ष ठेवा, त्याचे शब्द होतात
आणि शब्दांवर लक्ष ठेवा त्या कृतीत उतरतात
कृतीवर लक्ष ठेवा त्या सबबी बनतात
सबबींवर लक्ष ठेवा त्यातून चरित्र घडते
चारित्र्यावर लक्ष ठेवा ते आपले भविष्य घडवते
श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ स्टेटस Shree Swami Samarth Status in Marathi

जिथे सर्व असमर्थ तिथे फक्त स्वामी समर्थ

श्रम करा सुख मिळेल – श्री स्वामी समर्थ

त्याग करा आत्मानंद मिळेल – श्री स्वामी समर्थ

दान करा धन मिळेल – स्वामी समर्थ

सहाय्य करा सोबत मिळेल – स्वामी कृपा

व्यवसन सोडा शांती मिळेल – श्री स्वामी समर्थ

कला शिका अमर व्हालश्री स्वामी समर्थ

‘मी’ पणा सोडा मोठे व्हाल – स्वामी

प्रार्थना करा प्रगती होईल – श्री स्वामी समर्थ

ध्यान करा ज्ञान मिळेल – स्वामी समर्थ

भक्ती करा मुक्ती मिळेल – श्री स्वामी समर्थ

समाधानी राहा सुखी व्हाल – श्री स्वामी समर्थ


Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Status in Marathi
निःशंक हो, निर्भय हो, प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी
नित्य आहे रे मना। अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तुगामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी
विश्वास ठेव
अरे जो माझा हात पकडतो
त्याला कधी कोणाचे पाय पकडण्याची गरज भासत नाही
ब्रम्हांडनायक श्री स्वामी समर्थ
मीपणा दूर ठेऊन जा विश्वास ठेवा
पदरी अपयश कधीच येणार नाही
Shri Swami Samarth
हृदयातल्या मंदिरात अंधार असेल तर
घरातल्या देव्हाऱ्यात दिवा लावून फायदा नसतो
श्री स्वामी समर्थ
कृपापूर्ण नेत्र स्वामींचे मायेने भरलेले
भक्तांच्या भेटीसाठी दिसतात आसुसलेले
चेहऱ्यावरचं तेज पाहून भान हरपते
स्वामीचरणी मन सहज दृढ होते 
क्षणोक्षणी वाटे स्वामी नामाचा आधार
स्वामी संग धरता कोण राहील निराधार
ब्रम्हांडनायक श्री स्वामी समर्थ
दुसऱ्याच्या ताटातलं हिसकावून खाण्यात एखाद्याला आपली शान वाटते
तर कुणाला आपल्या ताटातलं दुसऱ्याला भरवण्यात समाधान वाटते
श्री स्वामी समर्थ
Swami Samarth Quotes In Marathi
Shree Swami Samarth Status in Marathi
तुझ्या अंतरात्म्यात आहे मी तुला हरू देणार नाही
या कलियुगात तुला एकटे सोडणार नाही
मी सर्वत्र आहे. मी चराचरा व्यापून आहे
मी वारा आहे, मी पाणी आहे, आकाशही मीच आहे
गाणगापुरात मीच आहे, ध्रुवावर, कैलासावर
आणि गरूडावरही मीच आहे. मी कुठेही गेलेलो नाही
मी सदैव तुझ्या पाठिशी आहे
श्री स्वामी समर्थ
आपल्याला दुःख देणारे जगात कमी नाहीत
हे जितकं सत्य आहे तितकंच सत्य हे ही आहे
की आपल्याला आईच्या मायेने जवळ घेणारे
स्वामींशिवाय कोणीही नाही
ज्या वेळी तू जाशील काळोखात, त्यावेळी तुझी सावलीही सोडेल साथ
तू घाबरू नकोस, स्वामीच पकडतील तुझा हात
ब्रम्हांडनायक
जाणले समर्था तुम्ही माझ्या मनीचे भाव
म्हणूनच ओठावर असते केवळ स्वामी समर्थांचे नाव
बंद केले नयन माझे चित्त रूप बघूनी तुझे 
स्वामी तिन्ही जगाचा तू माय बाप आहे या जनाचा
Shree Swami Samarth
स्वामींची लीला अपरंपार आहे
फक्त मनापासून श्रद्धा आणि विश्वास ठेवा
आयुष्यात तुम्ही किती आनंदी आहात हे महत्त्वाचे नाही
तुमच्यामुळे किती जण आनंदी आहेत
याला जास्त महत्त्व आहे
श्री स्वामी समर्थ
नको होऊ उदास मी आहेच तुझ्या आसपास
डोळे बंद करून कर आठवण बघ मी आहे तुझा विश्वास
श्री स्वामी समर्थ
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
Shree Swami Samarth Status in Marathi
कितीही संकटे आली
तरी स्वामींचा हात माझ्या खांद्यावर असावा
आणि मृत्यूला जवळ करतानाही माझा देह
माऊलींच्या मांडीवर विसावा
मी शरीराने तुम्हाला दिसत नसलो
तरीही मी सदैव तुमच्या पाठिशी राहीन
श्री स्वामी समर्थ
आपली इच्छा पूर्ण होणारच हा विश्वास ठेवा
आणि स्वामींंवर निःशंक सोपवा
कर्म करता राहा फळ मिळणारच 
सूर्य बोलत नाही त्याचा प्रकाशच त्याचा परिचय देतो
त्याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्याबद्दल काहीच बोलू नका
उत्तम कर्म करत राहा लोकंच तुमचा परिचय देतील
श्री स्वामी समर्थ
तुमच्यामुळे सुखात आहे
कारण तुमचे नाव मुखात आहे
श्री स्वामी समर्थ
भूतकाळाचं दुःख नसावं
वर्तमानकाळचा अहंकार नसावा
आणि भविष्यकाळाचा मोह नसावा
Shree Swami Samarth Status in Marathi
Shree Swami Samarth Quotes in Marathi
ध्येय साध्य करणे कितीही कठीण असो
पण जर आत्मविश्वास असेल तर अशक्य असे काहीच नाही
श्री स्वामी समर्थ
स्वामी माऊलींचा आधार असला की
आयुष्यात कोणत्याही संकटाला सामोरे जाण्याचं बळ मिळतं
आणिआशीर्वाद असला की
कोणत्याही कार्यात विजय आपलाच होतो हा अनुभव येतो
जिद्द आणि स्वामींवरील भक्ती अशी ठेवायची की
नशिबात नसलेल्या गोष्टी सुद्धा मिळाल्या पाहिजेत
Shri Swami Samartha
आयुष्यात स्वामी आले, मन स्वामीमय झाले
मनाची भीती गेली, मन निःशंक झाले
जिथं वासना संपली, तिथे भगवंताची कृपा झाली
श्री स्वामी समर्थ
कोण म्हणतं स्वामी दिसत नाहीत
स्वामी तर तेव्हा दिसतात
जेव्हा कोणीच दिसत नाही
श्री स्वामी समर्थ

जर आपली देखील स्वामींवर श्रद्धा असेल आणि आपणाला हे Shree Swami Samarth Quotes in Marathi आणि Shree Swami Samarth Status in Marathi आवडले असतील तर खाली नक्की कमेंट करून कळवा. श्री स्वामी समर्थ

Tags : अशक्य ही शक्य करतील स्वामी, Shree Swami Samarth Quotes in Marathi, Shree Swami Samarth Status in Marathi, shri swami samarth, image of swami samarth, swami samarth photo, swami samarth images, swami samarth photos. hd wallpaper swami samarth, swami samarth status, श्री स्वामी समर्थ स्टेटस

Leave a Comment