100+ श्री स्वामी समर्थ स्टेटस – Shree Swami Samarth Quotes in Marathi – Photo Status

shree swami samarth images

श्री स्वामी समर्थ – Shree Swami Samarth Quotes in Marathi – Photo Status – श्री दत्तात्रयांचे तिसरे अवतार म्हणून अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ मानले जातात. आपणाला आयुष्यात काही मिळवायचे असेल तर ती फक्त स्वामीकृपाच! दुसरं काहीही नको ही एकच भावना अंत:करणात खोलवर रुजवावी. कारण तीच एकमेव शाश्वत सुखाच्या विसाव्याची जागा आहे. बाकी सर्व अशाश्वत असतं … Read more