शब्दकोश म्हणजे काय? – What is Meaning of Shabdkosh in Marathi

shabdkosh in marathi त्या पुस्तकाला शब्दकोष असे म्हणतात ज्यामध्ये शब्द एका विशिष्ट क्रमाने अर्थासह किंवा त्याशिवाय मांडलेले असतात. वैदिक काळात शब्दकोषाच्या जागी …

Read more