शब्दकोश म्हणजे काय? – What is Meaning of Shabdkosh in Marathi

Shabdkosh in Marathi

shabdkosh in marathi त्या पुस्तकाला शब्दकोष असे म्हणतात ज्यामध्ये शब्द एका विशिष्ट क्रमाने अर्थासह किंवा त्याशिवाय मांडलेले असतात. वैदिक काळात शब्दकोषाच्या जागी ‘निघंटू‘ nighantu हे नाव वापरले जात असे. त्या काळातील एकच निघंटू सध्या अस्तित्वात आहे ज्यावर यासकाने निरुक्त लिहिले आहे. निघंटूला वैदिक शब्दकोश म्हणतात. वैदिक काळापासून आतापर्यंत भारतात अनेक कोश बनवले गेले. 16 व्या … Read more